The Money Class

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679604709

Ký hiệu phân loại: 332.02401 Financial economics

Thông tin xuất bản: Random House Publishing Group , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 53030

What does it take to create your New American Dream? Suze Orman, the woman millions of Americans have turned to for financial advice, says it’s time for a serious reconsideration of the American Dream—what promise it still holds, what aspects are in need
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH