Anonyponymous: The Forgotten People Behind Everyday Words

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Walter Jon Williams cm, Walter Jon Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1596916531

Ký hiệu phân loại: 423.1 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Bloomsbury USA , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 53052

EDITORIAL REVIEW: **An encyclopedia of linguistic biographies: the witty, illustrated stories of the Earl of Sandwich, Charles Boycott, and other historical figures better known as words than people. **Eponymous, *adj. *Giving one’s name to a person, plac
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH