Bad science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0007284870

Ký hiệu phân loại: 500 Natural sciences and mathematics

Thông tin xuất bản: Harper Perennial , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 53053

SUMMARY: Guardian columnist Dr Ben Goldacre takes us on a hilarious, invigorating and informative journey through the bad science we're fed by the worst of the hacks and the quacks'¦When Dr Ben Goldacre saw someone on daytime TV dipping her feet in an 'Aq
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH