The Clockwork Universe: Isaac Newton, the Royal Society, and the Birth of the Modern World

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0061719516

Ký hiệu phân loại: 509.409032 Historical, geographic, persons treatment

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 53055

### From. . For this narrative of the seventeenth century’s scientific revolution, Dolnick embeds the mathematical discoveries of Kepler, Galileo, Newton, and Leibniz in the prevailing outlook of their time. God was presumed integral to the universe, so dis
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH