The Grand Design

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Drake cm, David Drake

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0553907070

Ký hiệu phân loại: 530.142 Unified field theory

Thông tin xuất bản: Random House Publishing Group , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 53060

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH