The Hot Zone

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robin cm Hobb, Hobb Robin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0679430946

Ký hiệu phân loại: 614.57 Bacterial diseases

Thông tin xuất bản: Anchor Books , 1995

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 53077

SUMMARY: A highly infectious, deadly virus from the central African rain forest suddenly appears in the suburbs of Washington, D.C. There is no cure. In a few days 90 percent of its victims are dead. A secret military SWAT team of soldiers and scientists
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH