Notebooks

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: C. E. Murphy cm, C. E Murphy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0199299027

Ký hiệu phân loại: 709.2 Persons

Thông tin xuất bản: Oxford University Press , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53110

SUMMARY: Most of what we know about Leonardo da Vinci, we know because of his notebooks. Some 6,000 sheets of notes and drawings survive, perhaps one-fifth of what he actually produced. With an artist's eye and a scientist's curiosity, he recorded in thes
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH