Star Wars: Dark Forces: Jedi Knight

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Brian Haig cm, Brian Haig

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0399144523

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Dark Horse Comics , 1998

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53112

Kyle Katarn, Rebel agent and novice Jedi, has just returned from his covert operation to find the location of the Valley of the Jedi. But he knows that the evil Jerec, a dark Jedi with designs on the Empire's throne, knows where the Valley is too. Upon re
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH