Ray Bradbury's Fahrenheit 451: The Authorized Adaptation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Blake Crouch cm, Blake Crouch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0809051014

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Farrar, Straus and Giroux , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53116

EDITORIAL REVIEW: *“Monday burn Millay, Wednesday Whitman, Friday Faulkner, burn ’em to ashes, then burn the ashes.”* For Guy Montag, a career fireman for whom kerosene is perfume, this is not just an official slogan. It is a mantra, a duty, a way
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH