Homeland

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Travis S Taylor, Travis S. Taylor cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1932796407

Ký hiệu phân loại: 741.5973 Cartoons, caricatures, comics

Thông tin xuất bản: Devil's Due Pub. , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53117

SUMMARY: Travel back to strange and exotic Menzoberranzan, the vast city of the drow and homeland to Icewind Dale hero Drizzt Do'Urden. The young prince of a royal house, Drizzt grows to maturity in the vile world of his dark kin. Possessing honor beyond
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH