Ice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charlaine Harris cm, Charlaine Harris

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0345523303

Ký hiệu phân loại: 782.421649092 *Secular forms

Thông tin xuất bản: Random House Publishing Group , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53120

 <
 p>
 <
 b>
 My life's been a great story / In the ultimate war / Should I ill or do right? / Make peace or go raw?--Ice-T, "Exodus"<
 /b>
 <
 br>
  <
 br>
  He's a hip-hop icon credited with single-handedly creating gangsta rap in the 1980s. Television viewers know him as
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH