Come to the Edge

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kazuo Ishiguro, Kazuo Ishiguro cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679604907

Ký hiệu phân loại: 792.028092 Stage presentations

Thông tin xuất bản: Random House Publishing Group , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 53130

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH