The Warmasters

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Sharpe, Tom Sharpe cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0743435346

Ký hiệu phân loại: 813.0876208358 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53151

EDITORIAL REVIEW: Ms. Midshipwoman Harrington" by David Weber: Before she saved the galaxy, she was "Ms. Midshipwoman Harrington," and then an encounter with "pirates" who were more than they seemed began Honor Harrington's Brilliant Career. Choosing Sid
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH