Cyclops

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Ludlum, Robert Ludlum cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0671704643

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Simon and Schuster , 1989

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53209

EDITORIAL REVIEW: A wealthy American financier disappears on a treasure hunt in an antique blimp. From Cuban waters, the blimp drifts toward Florida with a crew of dead men -- Soviet cosmonauts. DIRK PITT discovers a shocking scheme: a covert group of U.S
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH