The Cat Who Ate Danish Modern

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Friedrich Wilhelm Nietzsche cm, Friedrich Wilhelm Nietzsche

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0515087123

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Jove , 1986

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53215

SUMMARY: Jim Qwilleran is not exactly thrilled by his new assignment for the Daily Fluxion--a weekly magazine on interior design. But Qwilleran finds himself on familiar territory when a murder is committed, and he and Koko, the brilliant Siamese, take th
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH