Man-Kzin Wars II

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin O'Brien cm, Kevin O'Brien

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671698338

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen , 1989

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53218

EDITORIAL REVIEW: The alien Kzinti had almost conquered the humans, but after the initial surprise, the humans fought back with a ferocity the Kzinti had never faced. But that was centuries ago, and the humiliation of lost battles has not faded. The Kzin
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH