Jack Ryan 1 - Without Remorse

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rick Riordan cm, Rick Riordan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0425143322

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Berkley, 1994

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53228

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH