Man-Kzin wars V

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: The Klone, I (v5) cm The Klone

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671721372

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, NY : Baen ; c1992. , 1992

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53232

SUMMARY: After losing three significant battles to the humans, the Kzin begin to wonder if their combative diplomatic style is working and decide to reevaluate their strategy, in a volume featuring contributions by Larry, Niven, S. M. Stirling, Thomas T.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH