Man-Kzin wars III

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephenson Neal, Neal cm Stephenson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671720082

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, N.Y. : Baen Pub., c1990 , 1990

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53241

SUMMARY: The Mind Slavers are back--and only the cat-like Kzinti can save mankind now. This volume includes all-new tales of Larry Niven's Known Space--including one by Niven himself. Another blockbuster in the ongoing chronicle of humanity's greatest war
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH