A Monstrous Regiment of Women

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin J Anderson, Kevin J. Anderson cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0312135653

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Macmillan , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53243

SUMMARY: A Monstrous Regiment of Women continues Mary Russell's adventures as a worthy student of the famous detective Sherlock Holmes and as an ever more skilled sleuth in her own right. Looking for respite in London after a stupefying visit from relativ
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH