Distant friends: and others

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nora Roberts, J. D. Robb cm, Nora Roberts Robb

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671721313

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Riverdale, N.Y. : Baen Books, c1992. , 1992

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53267

SUMMARY: In love with fellow telepath Colleen Isaac, Dale Ravenhall realizes that the very thing that enables him and Colleen to read each other's minds would kill them both if they came within twenty miles of each other. Original.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH