Isaac Asimov: The Complete Stories

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clive Cussler cm, Clive Cussler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0385416067

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Doubleday , 1992

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53274

EDITORIAL REVIEW: The second volume in an extraordinary collection published shortly before the author's death. In these forty stories, Asimov's vivid awareness of the potential of technology is translated into human dilemmas. The definitive collection o
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH