Dreams of Steel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Peel cm, John Peel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0812502108

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Macmillan , 1990

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53276

SUMMARY: Croaker has fallen and, following the Company's disastrous defeat at Dejagore, Lady is one of the few survivors--determined to avenge the Company and herself against the Shadowmasters, no matter what the cost.But in assembling a new fighting forc
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH