Mirror dance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: John Crowley, John Crowley cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671722107

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 1994

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53284

SUMMARY: Injured in his mother's womb, Lord Miles Naismith Vorkosigan, born a dwarf with brittle bones, faces off against his brother, a cloned stranger created to murder Miles and replace him. 35,000 first printing.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH