Blood meridian, or, The evening redness in the West

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alastair Reynolds cm, Alastair Reynolds

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679728757

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Vintage Books , 1992

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53287

SUMMARY: An epic novel of the violence and depravity that attended America's westward expansion, Blood Meridianbrilliantly subverts the conventions of the Western novel and the mythology of the "wild west." Based on historical events that took place on t
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH