Unnatural exposure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0399142857

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: New York : G.P. Putnam's, c1997. , 1997

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53289

SUMMARY: Returning home from Ireland, where she had been called in to examine the remains of a murder victim whose body was marked by the signature of a cunning serial killer, medical examiner Kay Scarpetta is shocked when another body turns up, this time
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH