Queen of sorcery

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rick Riordan cm, Rick Riordan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0345300799

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Ballantine Books , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53290

EDITORIAL REVIEW: "BELGARIAD is exactly the kind of fantasy I like. It has magic, adventure, humor, mystery, and a certain delightful human insight."PIERS ANTHONYThe master Sorcerer Belgarath and his daughter Polgara the arch-Sorceress were on the trail
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH