The Servants of Twilight

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Poul Anderson, Poul Anderson cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0425121252

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Penguin Group , 1990

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53318

SUMMARY: A strange old woman descends upon Christine and her six-year-old son in an ordinary southern California parking lot and makes violent threats. Suddenly Christine's only son is targeted by a group of religious fanatics. They want to kill him . . .
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH