Beyond World's End

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Agatha Christie cm, Agatha Christie

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671319558

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53344

EDITORIAL REVIEW: ***This is your soul on drugs...*** After the events chronicled in *Bedlam's Bard,* world-saving bard and magician Eric Banyon moves into his new New York apartment hoping to settle down to the quiet life. No such luck: his building
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH