The shadow of the lion

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Seth cm Grahame-Smith, Grahame-Smith Seth

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0743435230

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53346

EDITORIAL REVIEW: Three writers collaborate on this massive concoction of alternate history, high fantasy, and historical romance set in the sixteenth-century Venice of an alternate world in which Catholicism is factionalized.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH