The Da Vinci Code

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A. Heinlein cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0385504209

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Anchor Books , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53377

EDITORIAL REVIEW: **An ingenious code hidden in the works of Leonardo da Vinci.****A desperate race through the cathedrals and castles of Europe.****An astonishing truth concealed for centuries . . . unveiled at last.**As millions of readers around the g
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH