Diplomatic immunity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J.G Ballard, J.G. Ballard cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0743435338

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2002

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53404

EDITORIAL REVIEW: This is a comedy of terrors. A rich Komarran merchant fleet has been impounded at Graf Station, in distant Quaddiespace, after a bloody incident on the station docks involving a security officer from the convoy's Barrayaran military esc
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH