Alex Cross's Trial

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kevin O'Brien cm, Kevin O'Brien

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0446561808

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Grand Central Publishing , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53558

EDITORIAL REVIEW: Separated by timeFrom his grandmother, Alex Cross has heard the story of his great uncle Abraham and his struggles for survival in the era of the Ku Klux Klan. Now, Alex passes the family tale along to his own children in a novel he's wr
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH