Velocity

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Clive Cussler cm, Clive Cussler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0553588255

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Bantam Books , 2005

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53600

EDITORIAL REVIEW: Dean Koontz’s unique talent for writing terrifying thrillers with a heart and soul is nowhere more evident than in this latest suspense masterpiece that pits one man against the ultimate deadline. If there were speed limits for the sheer
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH