To Kill a Mockingbird

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Simmons, Dan Simmons cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0061120084

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Harper Perennial , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53621

SUMMARY: Harper Lee's Pulitzer Prize-winning masterwork of honor and injustice in the deep South -- and the heroism of one man in the face of blind and violent hatred One of the best-loved stories of all time, To Kill a Mockingbird has been translated int
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH