The Caryatids

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raymond Chandler, Raymond Chandler cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0345460622

Ký hiệu phân loại: 813.54 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Del Rey , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53693

SUMMARY: Alongside William Gibson and Neal Stephenson, Bruce Sterling stands at the forefront of a select group of writers whose pitch-perfect grasp of the cultural and scientific zeitgeist endows their works of speculative near-future fiction with uncann
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH