Orphan's Alliance (Jason Wander)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Diane Duane cm, Diane Duane

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0316001748

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Orbit , 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53854

SUMMARY: Humans have been discovered on the Outworlds. And the Army decides to send emissaries. Emissaries like Jason Wander. As intraplanetary conflicts rage around him, and the personal stakes get ever higher, Jason finds that playing planet-hopping pol
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH