The Lost Books of the Odyssey

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0374192150

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Farrar Straus & Giroux , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53882

SUMMARY: A BRILLIANT AND BEGUILING REIMAGINING OF ONE OF OUR GREATEST MYTHS BY A GIFTED YOUNG WRITERZachary Mason’s brilliant and beguiling debut novel, The Lost Books of the Odyssey, reimagines Homer’s classic story of the hero Odysseus and his long jour
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH