The remains of the day

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joanne Harris, Joanne Harris cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0708985645

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Knopf , 1989

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53951

SUMMARY: A tragic, spiritual portrait of a perfect English butler and his reaction to his fading insular world in post-war England. A wonderful, wonderful book. From the Trade Paperback edition.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH