Time's arrow, or, The nature of the offense

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: R. Scott Bakker, R. Scott Bakker cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0679735724

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Vintage Books , 1991

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53958

SUMMARY: In Time's Arrow the doctor Tod T. Friendly dies and then feels markedly better, breaks up with his lovers as a prelude to seducing them, and mangles his patients before he sends them home. And all the while Tod's life races backward toward the on
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH