Saturday

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen King, Stephen King cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0224072994

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Anchor Books , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 53991

SUMMARY: In his triumphant new novel, Ian McEwan, the bestselling author of Atonement, follows an ordinary man through a Saturday whose high promise gradually turns nightmarish. Henry Perowne–a neurosurgeon, urbane, privileged, deeply in love with his wif
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH