The First Person: And Other Stories

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nora Roberts, J. D. Robb cm, Nora Roberts Robb

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0670069118

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: Random House, Inc. , 2009

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54030

SUMMARY: In these energetic, exhilarating stories, Ali Smith portrays a world of everyday dislocation, where people nevertheless find connection, mystery, and love. In "Astute Fiery Luxurious," a misdelivered package throws the life of a couple into disar
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH