The Escapement (Engineer Trilogy)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jude Watson cm, Jude Watson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0316003407

Ký hiệu phân loại: 823.92 English fiction

Thông tin xuất bản: Orbit , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54046

SUMMARY: The engineer Ziani Vaatzes engineered a war to be reunited with his family. The deaths were regrettable, but he had no choice. Duke Valens dragged his people into the war to save the life of one woman - a woman whose husband he then killed. He re
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH