The perfect king: the life of Edward III, father of the English nation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nora Roberts, J. D. Robb cm, Nora Roberts Robb

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0099527091

Ký hiệu phân loại: 942.037092 *England and Wales

Thông tin xuất bản: Jonathan Cape , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 54116

SUMMARY: He ordered his uncle to be beheaded, and usurped his father's throne. Yet under his rule, England experienced its longest period of domestic peace in the Middle Ages. In this first full biography of Edward III (1327-77), he emerges as the father
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH