Disciple of the Dog

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nick Sagan

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0143172444

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Tom Doherty Associates , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54186

### From Publishers Weekly. . The cleverness Bakker displayed in his Prince of Nothing fantasy trilogy (The Darkness That Comes Before, etc.) is lacking in this suspense novel introducing Disciple Manning, a Newark, N.J., PI who can remember everything he h
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH