Sharpe's Tiger

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Eddings cm, David Eddings

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0002256304

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 1998

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54191

The novel that Sharpe fans have been waiting for, Sharpe's Tiger describes the adventures of the raw young private soldier Richard Sharpe in India, before the Peninsular War. Sharpe and the rest of his battalion, along with the rising star of the general
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH