The Chrome Borne

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Horowitz, Anthony cm Horowitz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0671578340

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Baen Books , 2010

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54193

SUMMARY: Tannim is a human mage fond of fast cars and loud music, working with the elf lord Keighvin to rescue runaway kids in serious trouble. But those kids are being used by Keighvin's enemies to bait a trap. What's more, Tannim's predilection for dang
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH