Taran Wanderer

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steve cm Berry, Berry Steve

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0440484839

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Macmillan , 1999

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54195

EDITORIAL REVIEW: Since* The Book of Three* was first published in 1964, young readers have been enthralled by the adventures of Taran the Assistant Pig-keeper and his quest to become a hero. Taran is joined by an engaging cast of characters that includes
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH