White Jazz

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert Ludlum, Robert Ludlum cm

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0375727368

Ký hiệu phân loại: 813 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Vintage Books , 2001

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54198

SUMMARY: Los Angeles, 1958. Killings, beatings, bribes, shakedowns--it's standard procedure for Lieutenant Dave Klein, LAPD. He's a slumlord, a bagman, an enforcer--a power in his own small corner of hell. Then the Feds announce a full-out investigation i
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH