The Nutmeg Of Consolation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joey W Hill, Joey W. cm Hill

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0006499299

Ký hiệu phân loại: 823.914 English fiction

Thông tin xuất bản: HarperCollins , 1991

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 54207

SUMMARY: At the end of O'Brian's Thirteen Gun Salute, Captain Aubrey and the crew of the Diane are shipwrecked by a typhoon on a remote island in the Dutch East Indies. After they are rescued, Aubrey and crew continue their interrupted mission aboard a ne
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH